• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

eTwinning

Το eTwinning είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης, η οποία προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία ώστε οι εκπαιδευτικοί να εμπλουτίζουν και να διευκολύνουν τη διδασκαλία τους, ενώ οι μαθητές μαθαίνουν συνεργατικά,  μοιράζονται τις γνώσεις τους και ανταλλάσσουν απόψεις με φίλους τους από άλλες χώρες.

Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 ως δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα eTwinning στο σχολείο μας

Ο μικρός πρίγκιπας στον πλανήτη Καινοτομίξ

Μικρός πρίγκιπας - "η επιστροφή"